Hızlı Okuma

Okuma ve Anlama Hızınızı en az iki kat Artırın

Hızlı Okuma Kursu

Özel Metotlarımızdan ve Bilgisayar Programlarımızdan Yararlanın

Hızlı Okuma Eğitimi

YÖKS, KPSS ve ALES’te Ekstra Süre Kazanın

Dikkat ve Konsantrasyon Seviyenizi Yükseltin

Hızlı Okuma Kursları

İlkokul Öğrencileri için Hızlı Okuma Kursu

İlkokul ilköğretim Hızlı Okuma Egitimi

  İlkokul öğrencileri için özel hazırlanan Anlayarak Hızlı Okuma Kursu ile, çocuklarınız daha hızlı okuyacak ve okumayı erken yaşta sevecektir.

  Hızlı Okuma Kursu programı, ilkokul çağındaki öğrenciler için hazırlanmış; özel müfredat ve eğlenceli bilgisayar programlarından oluşmaktadır.

  Hızlı Okuma Kursu müfredatı, MEB'in önerdiği kaynaklar baz alınarak hazırlanmaktadır.

  Anlayarak Hızlı Okuma Kursu çocuğunuzun yavaş okuma ve dikkat dağınıklığı sorunlarını çözecektir.

Hızlı Okuma Kursunun Amacı

  Anlayarak Hızlı Okuma Kursunun amacı; gözlerin, sözcükler üzerinde keyfince başıboş gezinmesini önlemektir.

  Hızlı Okuma Kursu ile, duyu organları, zihin ve bedeni birlikte harekete geçirerek Etkili ve Hızlı Okuma becerisi kazandırılır.

  Etkili ve Hızlı Okuma Kursu sayesinde, çocuklarınız Liselere giriş sınavlarında ekstra zaman ve başarı kazanır.

Hızlı Okuma Kursu Programının Süreci

  Hızlı Okuma Kursu, katılımcıların ön görüşmeye alınmasıyla başlar. Hızlı Okuma Kursu programı, hızlandırma ve anlamlandırma olarak iki süreçten oluşur. Programın ilk bölümünde hızlandırma, ikinci kısımda ise anlamlandırma ile ilgili beceriler öğretilir.

  Öğrenciye hedeflerine ulaşması yönünde çalışmalar yapılır.

  Hızlı Okuma Kursu, okuyucunun mevcut okuma alışkanlıklarını belirleyip, anlayarak okuma hızını en az 2 kat köklü bir şekilde artırmaktadır.

  Hızlı Okuma Kursunun temel hedefi; anlama, dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu en etkin şekilde geliştirmektir. Bu çalışmanın sonunda verimli ve etkin bir okuyucu olacağınızdan emin olabilirsiniz.

Hızlı Okuma Kursu Sonunda Kazanımlar

 • Erken yaşta okumayı severler,
 • Okuma hızları en az 2 kat oranında gelişir,
 • Göz kasları ve görme alanı gelişir,
 • Hafızası gelişir,
 • Liselere giriş sınavlarına daha iyi hazırlanır ve sınavda süre artırırlar,
 • Kelime dağarcığı artar,
 • Metinleri anlama ve değerlendirme yetisi gelişir,
 • Dikkat ve konsantrasyon seviyeleri yükselir,
 • Okunanı özümseme, kalıcı bir şekilde öğrenme yeteneği kazanılır,
 • Okurken beyniniz daha hızlı ve etkili bir iletişim kurar.

Hızlı Okuma Kursu Programı İçeriği

 • Etkin Hızlı Okuma Düzeni,
 • Bilgisayar Destekli Hızlı Okuma Çalışması,
 • Göz Algısı Yeteneği Geliştirme Alıştırması,
 • Anlama Yetisini Yükselten Etkili Okuma Yöntemleri,
 • Sağ Beyinle Konsantrasyon ve Fotoğraf Okuma Metotları,
 • Makale, E-Posta, Rapor, Dosya Okuma Yöntemleri,
 • İlk Okuma ve Göz Gezdirme Yöntemleri,
 • Zihin Haritası -Mind Mapping- Becerileri,
 • Hız ve Algı Belirlemesi,
 • Yavaş Okuma Huylarının Belirlenmesi ve Çözümlenmesi
 • Odaklanma,
 • Güdülenme,
 • Motivasyon
 • Beynin İşleyiş Sistemi,
 • Hafızaya kayıt,
 • Doğru Nefes Alma, Okuma Öncesi, Anı ve Sonrasının Tertibi,
 • Kişisel Öğrenme Yol ve Yöntemleri Testi,
 • Beyin Hakimiyet Çözümlemesi,
 • Hızlı Okuma Yöntemleri,
 • Hangi Yazı Hangi Hızda Okunmalıdır?
 • Metnin Doğru Yerlerine Yoğunlaşma,
 • Metinde Temel Fikir ve Yardımcı Fikir Tespiti,
 • Metnin Tarzına Gör Okuma Stilleri,
 • Okuma Öğrenme Bilinci Yükseltme, Disiplini Edinme,
 • Test ve Sınav Odaklı Hızlı Okuma,
 • Devamlı, Anlayarak Okuma Hızı Kazandırma, Takip Çalışması.
Hızlı Okuma Kursu

İletişim

0 212 951 04 14

Bilgi İstek Formu

Püf Noktası

Adım Adım Öğrenme

Hızlı okumadaki düzenli gelişiminizi ve kelimeleri gruplandırarak daha hızlı okuduğunuzu adım adım kendiniz fark edeceksiniz. Her seviye, sizi sonuca daha hızlı götürecektir. Hedefinize giden yolda öğrendiğiniz beceriler, size eski okuma alışkanlıklarınızı unutturacaktır.

Hızlı Okuma Eğitimlerimize Katılan Gruplar

 • Yöneticiler
 • Çalışanlar
 • Uzmanlar
 • Avukatlar
 • Eğitimciler
 • Üniversite Öğrencileri
 • Lise Öğrencileri
 • İlköğretim Öğrencileri
 • Kitap Okuyucuları
 • ALES Hazırlık Öğrencileri
 • YÖKS Hazırlık Öğrencileri
 • Lise Sınavları Hazırlık Öğrencileri