Hızlı Okuma

Okuma ve Anlama Hızınızı en az iki kat Artırın

Hızlı Okuma Kursu

Özel Metotlarımızdan ve Bilgisayar Programlarımızdan Yararlanın

Hızlı Okuma Eğitimi

YÖKS, KPSS ve ALES’te Ekstra Süre Kazanın

Dikkat ve Konsantrasyon Seviyenizi Yükseltin

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı okuma metinlerin belirli süre içinde anlayarak okunması demektir. Hızlı okuma literatürde “speed reading” olarak geçer. Hızlı okuma yapmak demek metinleri hızlıca okumak değildir. Metinleri hem hızlı okumak hem de anlamak demektir. Buna “anlayarak hızlı okuma” denir. Eğer okuduklarınızı anlamadıysanız hızlı okumuş sayılmazsınız.

Hızlı okuma çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır. Bu konuda Evelyn Wood ilk çalışmaları ve teknikleri geliştirdiğinde insanlara hızlı okuma teknikleri çok tuhaf gelmişti ancak işe yarıyordu.

Görme keskinliği, tecrübe, analiz ve hızlı okuma teknikleri sayesinde okuma hızı 10 kata kadar çıkarılabiliyordu. Burada kilit nokta görme keskinliğidir. Çünkü amaç kelimeleri hatta cümleleri daha hızlı ve keskin görebilmektir.

Hızlı okumak geliştirilebilir bir yetenektir. Çoğu insan belli bir standartta okuma yapabilir ancak çok kitap okuyanlar ya da doğuştan yetenekli olanlar daha hızlı okuyabilirler. Fakat gerçek olan şudur ki eğitimle, çok zeki ya da yetenekli insanlardan çok daha hızlı okuyabilirsiniz. Çünkü hızlı okuma, eğitim ile kazanılabilen bir yetenektir.

Ülkemizde okuma hızı ortalaması dakikada 160 ila 220 kelime arası olarak değişmektedir.

Hızlı Okuma

Hızlı Okumanın Amacı ve Faydaları

Dünya hızla gelişirken artık her şey daha hızlı tüketilir hale geldi. Gündem, haberler, bilgilere yetişmek çok zorlaştı. Hayat akıp giderken ona uzaktan bakmak yerine onu ellerimizin arasına alabilir. Ona ayak uydurabiliriz. Bunun için de hızlı okumak şarttır. Çünkü hızlı okumak zamandan tasarruf ettirir. Daha hızlı öğrenirsiniz. Kendinizi daha iyi ve daha hızlı geliştirirsiniz. Süreçler akıp giderken siz arasında kaybolmazsınız.

Hızlı okumak öğrenme hızınızı artırır, motivasyonunuzu güçlendirir, başarılarınızın sürekliliğini sağlar. Hafızanızı geliştirir.

Hızlı Okuma Testi

Hızlı okuma testinde okuyucuya bir metin verilir. Bu metin ne çok kısa ne çok uzun olmalıdır. Çünkü kelimenin yetersiz olması testin güvenilirliğini düşürebilir.

Metin okunmaya başladığında süre tutulur. Ve okuyucunun okuduğu kelime sayısı hesaplanır. Ardından okuyucuya sorulardan oluşan test yapılır bu test okuduğunu anlama testidir. Bu testte kişi sorulan doğru- yanlış sorularına cevap verir.

Okuduğunu anlama testi sadece doğru cevap şeklinde değil açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak da yapılabilir.

Hızlı okuma testi sonucunda elimizde iki veri oluşur. Birincisi dakikada okunan kelime sayısı ikincisi okuduğunu anlama testinde verilen doğru cevaplar işte bu iki testin ortalaması sizin hızlı okuma testinden aldığınız puandır.

Hızlı Okuma Testi Formülü

Okuma Hızının hesaplanmasında şu formül kullanılır.

Diyelim ki 1 sayfalık 1 metin okundu metinde 500 kelime var bu 500 kelime 2 dakikada okundu, bu durumda;

Okuma hızı=okunan kelime sayısı/süre(dakika cinsinden) yani

OH= 500/2= 250 bu örneğimizde okuyucu dakikada 250 kelime okumaktadır.

Şimdi test sonuçlarının değerlendirmesini yapalım.

Hızlı Okuma Testi Ölçütü

 • Dakikada 80 ila 160 kelime= Oldukça yavaş okuyucu
 • Dakikada 160 ila 220 kelime= Türkiye Ortalaması
 • Dakikada 220 ila 320 kelime= Türkiye ortalamasının üstü ancak batı ülkelerinde bu rakam ortalama olarak kabul edilir.
 • Dakikada 320 ila 500 kelime= okuma hızı normalin üstünde demektir. Konsantrasyon artmaya başlamıştır. Bu noktadaki bireyler metne konsantre olmayı başarıyorlar.
 • Dakikada 500 ila 800 kelime= Bu rakam tüm dünyanın ortalama hızının üzerindedir.
 • Konsantre olmuş bir okuyucunun rakamlarıdır. Muhtemelen, hızlı okuma kursu almıştır. Eğer kurs almadan bu rakamı yakaladıysanız anlama oranınız %60’ın üzerinde ise oldukça yeteneklisiniz ya da kendinizi geliştirmişsiniz demektir.
 • Dakikada 800 ila 1300 kelime= Üst düzey okuma hızıdır. 1300 kelimeden fazlası teorikte imkânsızdır. Ancak test teknikleri sayesinde bu rakamı üstüne çıkmak mümkündür. Yine de bu rakamın üstü çok çok nadir görülür. Gelişmiş kurslar vasıtası ile bu rakam üzerine çok zor da olsa çıkılabilir.

Hızlı Okuma Metinleri sayesinde okuma hızınızı ölçebilirsiniz. Bu metinlerin çok soyut olmamasına özen göstermelisiniz. İyi bir test ölçülebilir olmalıdır. Bu yüzden hızlı okuma testleri için hazırlanmış özel hızlı okuma metinleri kullanılmalıdır

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı okuma çalışmaları ülkemizde 1980’li yıllarda başlamış olsa da batıda tarihi daha eskidir.

Ancak günümüzde internet çağının da etkisiyle hızlı okuma çalışmaları ve hızlı okuma programları tüm dünyaya yayılmıştır. Hızlı okuma teknikleri farklı dallara ayrılmıştır. Bunlar;

 • Aktif Okuma Tekniği
 • Esnek Okuma Tekniği
 • Seçmeli Okuma Tekniği
 • Göz Gezdirme Tekniği
 • Tarama Tekniği
 • Aranılan Bilgiyi Bulma Tekniği
 • Kaymağını Alma Tekniği

Aktif Okuma Tekniği

Hızlı Okuma Araştırmalarında elde edilen bulgular gözlerin görme keskinliğinin eğitim sayesinde artırılabileceğini göstermektedir. Bu teknikleri kullanırken gözlerimizi yoğun olarak kullanırız.

Aktif okuma tekniğinde okumaya inanmış tam konsantre olmuş bireyin, metni hazmederek okuması gerekir.

Birey metni okurken aktif olarak düşünür yani metinde geçen yargıları düşünerek onlara hakkında içinden kendi fikirlerini geçirir . Tıpkı etkin dinleme örneğinde olduğu gibi… Aktif okumayı kolaylaştıracak birçok etken vardır. Sessiz bir ortam uyaranların azaltılması gibi…

Esnek Okuma Tekniği

Esnek okuma tekniği ise aktif okumayı yapabilen bireyin ne tür metinleri nasıl okuması gerektiğini öğrenmesi sonucu gelişir. Yani esnek okumada çok farklı okuma teknikleri kullanılabilir hangi okuma tekniğini ne zaman kullanmak gerektiğine birey karar verir. Böylece çok daha hızlı okumaya başlar.

Seçmeli Okuma Tekniği

Seçmeli okumak tarama yapmak gibidir. Uzun bir metin varsa ya da bir raporu değerlendirmeniz gerekiyorsa bütün süslemeleri atarsınız aradığınız kelimeleri metinde bulmaya çalışırsınız. Bu yöntem çok sevdiğiniz bir yazarın romanını okurken kullanılmamalıdır.

Göz Gezdirme Tekniği

Göz gezdirme tekniğinde okunacak metnin ana fikrini anlamaya çalışmak amacıyla okuma yaparız. Her kelimeyi tek tek okumayız başlıkları okur paragraf içindeki önemli kelimeleri seçmeye çalışırız.

Bu yöntem aslında gazete okurken çok sık kullandığımız bir yöntemdir. Ancak Göz gezdirmek demek okumak demek değildir.

Tarama Tekniği ve Aranılan Bilgiyi Bulma Tekniği

Bu teknikte elimizdeki metinin içinde belirlediğimiz anahtar kelimeleri ararız önceden belirlediğimiz bölümlerde belirlenmiş kelimelerin bulunduğu kısımları okuruz böylece sonuca daha hızlı ulaşmış oluruz.

Bunun için kitapların içindekiler kısmına göz atmak her zaman işimizi kolaylaştırır. Aranılan Bilgiyi Bulma Tekniğinde de benzer durumlar geçerlidir.

İndeks kontrol edilir eş anlamlı kelimeler üzerinde yoğunlaşılır. Hedef kelime ve cümleler bulunur ve okunur.

Kaymağını Alma Tekniği

Bu yöntemin temel prensibi okunacak metnin anlamını bozmadan başlıkları ve başlıkların altında bulunan önemli kelimeleri yani anahtar kelimeleri okumaktır.

Bu yöntemin öncelikli hedefi okunacak kelime sayısını azaltmaktır. Sınav öncesinde vakti az kalan bir öğrenci bu yöntemi kullanabilir.

Hızlı Okuma Kursu

Hızlı okuma programları pratik hayatta sonuçlarını görebileceğiniz programlardır.

Bir çok kişisel gelişim kursu vardır. Kayıt olursunuz, kursa devam edersiniz ancak hayatınızda önemli bir değişiklik olmaz; ancak hızlı okuma eğitimi alan bireyler bu eğitimin etkilerini daha hızlı düşünerek daha hızlı okuyarak gerçek hayatlarında görebilirler. Hızlı okuma kursları’nın faydaları şunlardır.

Hızlı okuma kurslarının faydaları

Hızlı okuma kursu;

 • Bireyleri disipline eder.
 • Hafızanın nasıl kullanılacağını öğretir.
 • Göz egzersizleri ile görme keskinliğini arttırır.
 • Hızlı okuma çalışmaları ile okuma hızınızı yükseltir.
 • Daha hızlı düşünmenize daha hızlı karar vermenize zemin hazırlar.
 • Kendinizi iyi hissetmenizi ve mutlu olmanızı sağlar.
Hızlı Okuma Kursu

İletişim

0 212 951 04 14

Bilgi İstek Formu

Püf Noktası

Eğlenceli Alıştırmalar

Eğlenceli egzersizlerle hızlı okumayı severek öğreneceksiniz. Popüler klasik eserleri zevkle okuyacak, kelimeleri gruplandırma tekniğiyle göz atarak hızlıca geçeceksiniz. Tüm kitapların içerikleri parçalara ayrılmıştır. Böylelikle bu parçaları algılayacak ve beyne bildirim göndereceksiniz.

Hızlı Okuma Eğitimlerimize Katılan Gruplar

 • Yöneticiler
 • Çalışanlar
 • Uzmanlar
 • Avukatlar
 • Eğitimciler
 • Üniversite Öğrencileri
 • Lise Öğrencileri
 • İlköğretim Öğrencileri
 • Kitap Okuyucuları
 • ALES Hazırlık Öğrencileri
 • YÖKS Hazırlık Öğrencileri
 • Lise Sınavları Hazırlık Öğrencileri